Acil Ürün Grubu

Acil Ürün Grubu
 
Acile gelen hastalarda kullanılan malzemelerdir. Kardiyak panel , BNP ölçümü D-Dimer Alkol testi gibi.
Kanda Alkol Testi
Kategori:Acil Ürün Grubu
Ürün Grubu:
  • Acil Grubu
Serum, idrar ve plazma numunesinden tek tek çalışma imkanı 5 dakika içerisinde sayısal sonuçlar Lıquıstat cihazında çalışan test
Tox Drug Screen (11 li Test)
Kategori:Acil Ürün Grubu
Ürün Grubu:
  • Acil Grubu
  • 25 Test
Çalışılanlar Paracetamol (apap) Tetrahydrocannabınol(Thc) Amphetamınes(Amp) Methamphetamınes(Mamp) Barbıturates(Bar) Benzodıazepınes(Bzo) Cocaıne(Coc) Opıates(Opı) Trıcyclıc Antıdepressants(Tca) Phenycyclıdıne(Pcp) Metadon(Mtd)
D-Dimer
Kategori:Acil Ürün Grubu
Ürün Grubu:
  • Acil Grubu
Pulmoner emboli ve deep ven trombozis riskli hastaların dışlanmasında yardımcıdır. 3b6 antikoru içerir. Edtalı tam kandan 15 dakikada sayısal sonuç.
BNP Test
Kategori:Acil Ürün Grubu
Ürün Grubu:
  • Acil Grubu
Konjestif kalp yetmezliği tanısında, hastalığın şiddetinin ölçülmesinde hızlı ve objektif yaklaşım. Edtalı tam kandan 15 dakikada sayısal sonuç
Kardiyak Panel
Kategori:Acil Ürün Grubu
Ürün Grubu:
  • Acil Grubu
Aynı anda 3lü kardiyak panel: troponin ı, ckmb kütle ve myoglobin akut myokard ınfarktus teşhisinde zamana karşı yarışı siz kazanın. Akut koroner sendrom, unstabil anjina ve nstmı teşhisinde